Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for Limfjordens Køreskole

Limfjordens Køreskole
Udsigten 19
7870 Roslev.
TLF: 50 999 777

CVR: 43741489

Betaling

Limfjordens Køreskole modtager betalinger med Mobilepay 404033 og Reg:9133 Konto:0001060334

Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms.
Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
Denmark – Kroner (DKK)

Ved indgået aftale med Betina Kristensen, om betaling over 2 gange, skal 1 halvdel være registreret senest dagen før kørsel på Manøvreplads. Og 2 halvdel skal være registreret på vores konto senest dagen før lektionerne på glatbane.

Evt. ekstra lektioner mv. skal være afregnet inden man indstilles til praktisk prøve.

Depositum tilbagebetales ikke ved udeblivelse, uanset hvad årsagen er, da der er blevet meldt en plads optaget ved indbetalingen.

Fortrydelsesret

Der gives ikke fortrydelsesret på kursus der er påbegyndt, der i henhold til dansk lovgivning ikke kan eller bør ydes returret.

Læs mere på forbrugerombudsmandens hjemmeside.

Aflysning fra Limfjordens Køreskole, af lektioner pga. sygdom, skade på bil eller anden årsag

Skulle vi være nødsaget til at aflyse kørelektioner eller teorilektioner, vil de aflyste lektioner blive erstattet 1:1 af Limfjordens Køreskole inden for 8 dage.

Regler og info vedr:

– Personbil

Kørelektionerne afvikles normalt indenfor tidsrummet man-fre. kl. 8-17 (kørsel i mørke undtaget). Du skal forvente at køre på forskellige tidspunkter fra gang til gang. Har du særlige ønsker vedr. tidspunkter for kørelektioner, kan dette evt imødekommes mod merbetaling.

Depositum tilbagebetales ikke efter tilmelding på et elevhold, da dette optager en af de begrænsede pladser. Dette gælder også hvis man tilmelder sig holdet, velvidende at man ikke kan gennemføre forløbet på dansk.

De almindelige teorihold til personbil gennemføres på dansk, hvilket betyder at du skal kunne tale og forstå dansk på det niveau, der kræves for at kunne forstå det teoretiske stof samt gennemføre en teoriprøve på dansk.
Hvis ikke sproget beherskes tilstrækkeligt, forbeholder vi os ret til at afbryde forløbet.

Man kan betale over to rater. 1.rate – senest inden manøvregård. 2.rate – omkring halvvejs (motorvej). Eventuelle ekstralektioner afregnes senest inden praktiske prøve. Kort og godt skal du have betalt kørekortet inden køreprøven. Du er velkommen til at betale hele beløbet på en gang.

Priser

  • Kørelektion til personbil: 600 kr. hverdage
  • Kørelektion til personbil: 725 kr. weekend
  • Leje af bil til prøve: 950 kr.
  • Teorikursus 1 år: 2500 kr.
  • Manøvrebane kursus til bil (v/3 elever): 2400 kr.
  • Køreteknisk kursus til bil (ved 6 elever til bil): 2800 kr.
  • Overtagelse af elev fra anden køreskole (min. 2 kørelektioner + 1 leje af bil til praktisk prøve samt administration af div. papirer): 3500 kr.
  • Særlig Køreundervisning (pakke: 8 lekt. teori, 8 lekt. kørsel, 1 leje af bil til prøve: 7300 kr.
  • Udeblivelse til køretimer uden afmelding indenfor tidsfrist af 24 timer (medmindre man er syg, da gives besked om morgenen samme dag inden kl. 08) afregnes til lektionspris til de aftalte lektioner.

Pakkepriserne er uden stempelafgift, lægeerklæring, kørekortfoto, førstehjælp og evt. undervisningslogin til internettet. Vi tilmelder først teori- samt praktisk prøve efter aftale med eleven. Vi tager ikke ansvar for om SMS/mail bliver læst eller glemt, m.v.

 

Almindelige bestemmelser

Du skal møde til teoriundervisning på det hold du er tilmeldt. Du må ikke have mere end 4 lektioners fravær da der er regler for dette. Hvis der er for meget fravær ifh. til reglerne, kan man enten flytte til et andet hold, hvis der er plads eller vælge at tilkøbe ekstra undervisning for at komme på niveau med holdet igen.

Ved for lange pauser i undervisning kan man være underlagt regler om at skulle igennem forløbet igen, helt eller delvist. Disse regler kan findes på Retsinformationens hjemmeside ved at søge på: bekendtgørelse om kørekortSe info om fravær / konsekvens

Bliver betalingen ikke overholdt, stoppes eller pauses elevens forløb. Bliver pausen for lang kan der, som nævnt ovenfor, være regler for at der skal startes på ny eller det kan genoptages. For mere information vedr. lovpakke og regler kan man kigge på Færdselsstyrelsens hjemmeside eller Retsinformation.

Ansøgning, evt. lektionsplan samt gyldigt foto id skal medbringes til prøver. Diverse papirer skal afhentes i teorilokalet senest 1 hverdag inden prøve, medmindre andet er aftalt med kørelæreren.

Alle beløb til bil, er inklusive moms.

Priserne på hjemmesiden er vejledende og kan ændres uden forudgående varsel. Priserne dækker minimumskravet, teori og praktik, Evt. ekstra lektioner afregnes pr. stk.

Hvis man stopper undervejs eller starter inde i et forløb (hvis man skifter fra anden køreskole) afregnes der efter prislisten medmindre andet er aftalt. Der gives ikke penge retur på et startet teoriforløb eller en plads på et holdstart.

Besøg færdselsstyrelsen.

Kunde- & Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

Der tages et foto af eleven med sit midlertidige kørekort ved bilen, når køreprøven er bestået, og det ligges på Limfjordens Køreskoles Facebookside samt hjemmeside med en lykønskning, Ønsker man IKKE at dette sker skal man bare give kørelæreren besked herom.

For at du kan indgå aftale med Limfjordens Køreskole, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn

Adresse

Telefonnummer

E-mailadresse

Cpr-nummer

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne oprette prøver til dig.

Personoplysningerne registreres hos Limfjordens Køreskole og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, så du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for Limfjordens Køreskole har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i Limfjordens Køreskole er: Betina Kristense

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Limfjordens Køreskole har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til info@limfjordenskoereskole.dk.

Cookies
På www.limfjordenskoereskole.dk.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på Webshop Cookies og Privatlivspolitik.

Log-statistik
Vi bruger en log-statistik på www.limfjordenskoereskole.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere Limfjordens Køreskoles hjemmeside.

Klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Nævnenes Hus, Mæglingsteamet for Forbrugerklager, Toldboden 2, 8800 Viborg via Klageportalen for Nævnenes Hus. Mæglingsteamet vil forsøge at løse tvisten ved meditation, og hvis det ikke lykkes at finde en løsning, kan du indbringe klagen for Forbrugerklagenævnet.

Det er som udgangspunkt en forudsætning for at klage, at varen eller ydelsen, som du vil klage over, har kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr. For klager over tøj og sko skal prisen som udgangspunkt være mindst 720 kr. Beløbsgrænserne kan blive ændret. Du skal betale et gebyr for at få klagen behandlet.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her:
http://ec.europa.eu/odr

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@limfjordenskoereskole.dk

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Skriv til os

+45 50 999 777